1

Аналiз гаспадарчай дзейнасцi прадпрыемствау АПК : Падруч.для студ.выш.навуч.устаноу па спец. Э.01.07 "Бухгалтарскi улiк,аналiз i аудыт" / Савiцкая Г.В., Мiсевiч I.У.

20 ноября 2012 в 10:00
Аналiз гаспадарчай дзейнасцi прадпрыемствау АПК : Падруч.для студ.выш.навуч.устаноу па спец. Э.01.07 "Бухгалтарскi улiк,аналiз i аудыт" / Савiцкая Г.В., Мiсевiч I.У. - Мн. : БДЭУ, 1996. - 423с. - ISBN 985-426-008-9. - УДК: 631.16(076)(075)