1

Ocena jakości wód rzeki Krynki w latach 1985-1994 = Ацэнка якасці вод ракі Крынкі ў 1985-1994 гадах / Państvova Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki inspektarat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony środowiska Republiki Białoruśi, Grodzieński wojewódzki Komitet Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska ; [M. Kędzierzawski і інш.]

20 ноября 2012 в 10:00
Ocena jakości wód rzeki Krynki w latach 1985-1994 / Państvova Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki inspektarat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony środowiska Republiki Białoruśi, Grodzieński wojewódzki Komitet Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska. - Blałystok : Biblioteka monitoringu środowiskaГродна, 1995. - [4], 49, [48] с., [3] л. каляр. iл. - ISBN 83-86676-03-5. - УДК: 504.4.062.2(438)(476)