1

Produkty i uslugi

20 ноября 2012 в 10:00
Kompass- Polska, 1997 : Informator gospodarczy. - 6-e wydanie. - Warszawa : Kompass Poland Ltd., 1997. - УДК: 334.7(438)(035). - Tom 2 Produkty i uslugi. - Warszawa : Kompass Poland Ltd., 1997. - P-206,E-127,P-14,E-13,F-14,D-12,1190с. - ISBN 83-86114-45-2. - УДК: 334.7(438)(035)