1

Асновы медыцынскiх ведаў : Вуч.дапам. для навуч.сярэд.спец. навуч. устаноў i праф.- тэхн.вучыл. / Федзюковiч М.I. ; Ред. Дзямешка З.Г.

20 ноября 2012 в 10:00
Асновы медыцынскiх ведаў : Вуч.дапам. для навуч.сярэд.спец. навуч. устаноў i праф.- тэхн.вучыл. / Федзюковiч М.I. - Мн. : Унiверсiтэцкае, 1997. - 176с. - ISBN 985-09-0187. - УДК: 61(075)