1

Асновы медыцынскiх ведаў : Вуч.дап. для студ.пед.спец. выш.навуч. устаноў / Федзюковiч М.I. ; Ред. Ганестава В.I.

20 ноября 2012 в 10:00
Асновы медыцынскiх ведаў : Вуч.дап. для студ.пед.спец. выш.навуч. устаноў / Федзюковiч М.I. - М. : Палiфакт-Альфа, 1997. - 432с. - ISBN 5-7815-1879-7. - УДК: 61(075.8)