1

T. 2, z. 2

20 ноября 2012 в 10:00
Niepodleclość : czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej / pod redakcja Leona Wasilewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo instytutu badania najnowszej historji polski, 1930. - Т. 2, z. 2 (4) . - S. 193-384. - УДК: 94(438)(476)