1

T. 3, z. 1

20 ноября 2012 в 10:00
Niepodleclość : czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej / pod redakcja Leona Wasilewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo instytutu badania najnowszej historji polski, 1930. - Т. 3, z. 1 (5) . - 191 s. - УДК: 9(438)(476)