1

Oracle8: Архитектура / Бобровски С. ; Пер.с англ.Дранишникова И. ; Предисл.Джекобса К.

20 ноября 2012 в 10:00
Oracle8: Архитектура / Бобровски С. - М. : ЛОРИ, 1998. - 210с. - ISBN 0-07-882274-2. - УДК: 681.3.01