1

Iдэйна-эстэтычныя асновы беларускага мадэрнiзму : Вучэб.-метад. дапам. для студ.фiл.фак. / Максiмовiч В.А. ; Ред. Лойка А.А.(навук.рэд.) ; БДУ. Фiл.фак.

20 ноября 2013 в 10:00
Iдэйна-эстэтычныя асновы беларускага мадэрнiзму : Вучэб.-метад. дапам. для студ.фiл.фак. / Максiмовiч В.А. - Мн., 1998. - 116 с. - ISBN 985-445-068-6. - УДК: 821.161.3(075.8)