1

Iдэi маральнага выхавання ў беларускай народнай педагогiцы : Аўтарэф. дыс…канд. пед. навук : 13.00.01 / Крываносава А.Э. ; Вiцеб. дзярж. ун-т iмя П.М. Машэрава

20 ноября 2013 в 10:00
Iдэi маральнага выхавання ў беларускай народнай педагогiцы : Аўтарэф. дыс…канд. пед. навук : 13.00.01 / Крываносава А.Э. - Вiцебск : Б.и., 1998. - 19с. - УДК: 37.034