1

Iгнат Буйнiцкi-бацька беларускага тэатра: вачыма сучаснiкаў i ў памяцi нашчадкаў / Няфед У.I. ; АН БССР, Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору

20 ноября 2013 в 10:00
Iгнат Буйнiцкi-бацька беларускага тэатра: вачыма сучаснiкаў i ў памяцi нашчадкаў / Няфед У.I. - Мн. : Навука i тэхнiка, 1991. - 124 с. - ISBN 5-343-01051-2. - УДК: 792.2(092)(476)