1

Rozwoj kartografii wielkiego ksiestwa litewskiego od XV do polowy XVIII wieku / Alexandrowicz S. ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

20 ноября 2014 в 10:00
Rozwoj kartografii wielkiego ksiestwa litewskiego od XV do polowy XVIII wieku / Alexandrowicz S. - Wydanie II poprawione i uzupelnione. - Poznan : Б.и., 1989. - 278 с. - (Seria Historia; NR 138). - ISBN 83-232-0239-7. - УДК: 912.43