1

Аматарская творчасць: устойлiвыя i новыя тэндэнцыi : Матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (22-23 каст. 1998 г.) / Ред. Мiхневiч А.Я. / Сост. Лышчык З.С. ; Бел. iн-т праблем культуры

20 ноября 2014 в 10:00
Аматарская творчасць: устойлiвыя i новыя тэндэнцыi : Матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (22-23 каст. 1998 г.) / Ред. Мiхневiч А.Я. / Сост. Лышчык З.С. - Мн. : БелIПК, 1999. - 140 с. - ISBN 985-6138-01-9. - УДК: 008(476)