1

Iнфарматыка i вылiчальная матэматыка : Вучэб. дапам. для 10-11 кл. агульнаадукац. шк. з павыш. узроўнем вывучэння iнфарматыкi з бел. мовай навучання / Быкадораў Ю.А.,Кузняцоў А.Ц.,Шэрбар А.I.

20 ноября 2014 в 10:00
Iнфарматыка i вылiчальная матэматыка : Вучэб. дапам. для 10-11 кл. агульнаадукац. шк. з павыш. узроўнем вывучэння iнфарматыкi з бел. мовай навучання / Быкадораў Ю.А.,Кузняцоў А.Ц.,Шэрбар А.I. - Мн. : Народная асвета, 1999. - 336 с. - ISBN 985-03-0957-1. - УДК: 002.6(075.3)