1

Iдэйна-тэарытычныя пытаннi сучаснага лiтаратурнага працэсу / Ред. Гнiламедаў У.В. ; АН БССР; Iн-т лiт. iмя Я.Купалы

20 ноября 2015 в 10:00
Iдэйна-тэарытычныя пытаннi сучаснага лiтаратурнага працэсу / Ред. Гнiламедаў У.В. - Мн. : Навука i тэхнiка, 1987. - 327 с. - УДК: 82