1

"Славенскi мадэрн" i беларуская паэзiя "нашанiўскага" перыяду : Аўтарэф. дыс…канд. фiлал. навук : 10.01.05; 10.01.01 / Трус М.В. ; БДУ

20 ноября 2015 в 10:00
"Славенскi мадэрн" i беларуская паэзiя "нашанiўскага" перыяду : Аўтарэф. дыс…канд. фiлал. навук : 10.01.05; 10.01.01 / Трус М.В. - Мн., 2000. - 16 с. - УДК: 821.163.6(043.3)