1

Iтогi i блiжайшыя задачы правядзення ленiнскай нацыянальнай палiтыкi ў БССР

20 ноября 2015 в 10:00
Iтогi i блiжайшыя задачы правядзення ленiнскай нацыянальнай палiтыкi ў БССР. - Мн. : Партвыдавецтва, 1934. - 15 с. - УДК: 328.132.5(476)