1

Iшла вайна народная : Рэк. паказ. лiтаратуры / Леў А.I.,Мураўева А.В. ; Сост. Леў А.I., Мураўева А.В. ; Дзярж. б-ка БССР iмя У.I.Ленiна. Навук.-бiблiягр. аддз.

20 ноября 2015 в 10:00
Iшла вайна народная : Рэк. паказ. лiтаратуры / Леў А.I.,Мураўева А.В. - Мн. : Дзяржаўная бiблiятэка БССР iмя У.I.Ленiна, 1975. - 68с. - УДК: 019.9