1

Асаблiвасцi развiцця лiтаратурнага працэсу у Беларусi на сучасным этапе : Матэрыялы рэсп. навук.-тэарэтычнай канф. : Зб. / Редкол. Дзюбайла П.К.(адк.рэд.) i iнш. ; МПI iмя А.М.Горкага

20 ноября 2015 в 10:00
Асаблiвасцi развiцця лiтаратурнага працэсу у Беларусi на сучасным этапе : Матэрыялы рэсп. навук.-тэарэтычнай канф. : Зб. / Редкол. Дзюбайла П.К.(адк.рэд.) i iнш. - Мн., 1979. - 225 с. - УДК: 821.161.3