1

Арэальныя ўзаемасувязi славянскiх моў цэнтральнай зоны : Аўтарэф. дыс… канд. фiлалаг. навук : 10.02.03 / Кiсялева Н.Б. ; НАН Беларусi, Iн-т мовазнаўства iм. Я. Коласа

20 ноября 2015 в 10:00
Арэальныя ўзаемасувязi славянскiх моў цэнтральнай зоны : Аўтарэф. дыс… канд. фiлалаг. навук : 10.02.03 / Кiсялева Н.Б. - Мн., 2000. - 18 с. - УДК: 811.16(043.3)