1

Iнтэгральнае злiчэнне функцыi некалькiх зменных : Вучэб. дапаможнiк / Шылiнец У.А., Васiлец С.I., Лугоўскi С.А. i iнш. ; Бел.дзярж.пед.ун-т iмя М.Танка

20 ноября 2015 в 10:00
Iнтэгральнае злiчэнне функцыi некалькiх зменных : Вучэб. дапаможнiк / Шылiнец У.А., Васiлец С.I., Лугоўскi С.А. i iнш. - Мн., 2000. - 53 с. - ISBN 985-435-217-Х. - УДК: 517.3(075.8)