1

Iнфармацыйныя рэсурсы бiблiятэк i iх кадравае забеспячэнне : Матэрыялы мiжнар. навук.-практ. канф. (23-26 мая 2000 г., Мiнск) / Редкол. Зыгмантовiч С.В. i iнш. / Ред. Яцэвiч М.А.(навук.рэд.,склад.i аўт.прадмовы) ; М-ва культуры РБ,Дзярж.кам.панавуцы i тэхналогiях РБ, Бел.ун-т культуры. Фак.бiблiятэч.-iнфарм.сiстэм, Бел.бiблiятэч.асацыяцыя

20 ноября 2015 в 10:00
Iнфармацыйныя рэсурсы бiблiятэк i iх кадравае забеспячэнне : Матэрыялы мiжнар. навук.-практ. канф. (23-26 мая 2000 г., Мiнск) / Редкол. Зыгмантовiч С.В. i iнш. / Ред. Яцэвiч М.А.(навук.рэд.,склад.i аўт.прадмовы). - Мн. : Красико-Принт, 2000. - 216 с. - ISBN 985-405-071-8. - УДК: 025.135:681.3(476)(063)