1

Iван Мележ : Метад. рэк. настаўнiку па арганiзацыi вучэбнай i пазакласнай работы / Пед. т-ва БССР, Гомел. абл. Савет, Гом. Дзярж. ун-т ; Пед. т-ва БССР, Гомел. абл. Савет, Гом. Дзярж. ун-т

20 ноября 2015 в 10:00
Iван Мележ : Метад. рэк. настаўнiку па арганiзацыi вучэбнай i пазакласнай работы / Пед. т-ва БССР, Гомел. абл. Савет, Гом. Дзярж. ун-т. - Гомель : Б.и., 1981. - 34 с. - УДК: 82-94