1

Апытальнiк да зьбiраньня дыялектычных i некаторых агульных асаблiвасцеў беларускага (крывiцкага) языка / Станкевiч Я.

20 ноября 2015 в 10:00
Апытальнiк да зьбiраньня дыялектычных i некаторых агульных асаблiвасцеў беларускага (крывiцкага) языка / Станкевiч Я. - Вiльня, 1935. - 48с. - УДК: 81'282