1

Iлюзорнасць i сапраўднасць ; "Белыя плямы" ў гiсторыi фалькларыстыкi 20-30-х гадоў / Фядосiк А.С. ; Ред. Бандарчык А.К.(навук.рэд.) ; АН БССР. Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору

20 ноября 2015 в 10:00
Iлюзорнасць i сапраўднасць ; "Белыя плямы" ў гiсторыi фалькларыстыкi 20-30-х гадоў / Фядосiк А.С. - Мн. : Навука i тэхнiка, 1991. - 77 с. - УДК: 821(476)