1

O Janku Poranku, złym Kościeju i pięknej królewnie = Иван Утренник, злой Кощей и прекрасная царевна : białoruska bajka ludowa = [белорусская народная сказка] / przełożył z białoruskiego Borys Oszerow ; ilustrowała Alena Łoś

20 ноября 2016 в 10:00
O Janku Poranku, złym Kościeju i pięknej królewnie : białoruska bajka ludowa / przełożył z białoruskiego Borys Oszerow. - Minsk : Junactwa, 1989. - 22, [2] с. - ISBN 5-7880-0440-3. - УДК: 821.161.3-93-343.4