1

Iпацiй Пацей : Царкоўны дзеяч, мыслiцель, пiсьменнiк на пераломе культурна-гiст. эпох / Падокшын С.А. ; Ред. Майхровiч А.С.(навук. рэд.) ; Маст.Кулажэнка А.А. ; НАН Беларусi, Iн-т фiласофii

20 ноября 2016 в 10:00
Iпацiй Пацей : Царкоўны дзеяч, мыслiцель, пiсьменнiк на пераломе культурна-гiст. эпох / Падокшын С.А. - Мн. : Беларуская навука, 2001. - 118 с. - ISBN 985-08-0393-2. - УДК: 008(092)