1

Асновы бiблiятэчнага менеджменту : Вучэб. дапам. для слухачоў сiстэмы перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi, студ. ВНУ / Ракавецкая Л.I. ; Бел.iн-т прабл. культуры

20 ноября 2016 в 10:00
Асновы бiблiятэчнага менеджменту : Вучэб. дапам. для слухачоў сiстэмы перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi, студ. ВНУ / Ракавецкая Л.I. - Мн. : БелIПК, 2000. - 168 с. - ISBN 985-6138-42-6. - УДК: 021(075.4)