1

1000 години българска ръкописна книга : орнамент и миниатюра : изследоването е придружено от 317 цветни и чернобели репродукции и 1186 рисунки / Аксиния Джурова ; редактор Курбанова Донка

20 ноября 2017 в 10:00
1000 години българска ръкописна книга : орнамент и миниатюра : изследоването е придружено от 317 цветни и чернобели репродукции и 1186 рисунки / Аксиния Джурова. - София : Септември, 1981. - 142 с. - УДК: 091(497.2)