1

Амплiтуда мастацкасцi : Умоўнасць у бел. прозе канца XX ст. / Ханеня С.I. ; Ред. Штэйнер I.Ф.(навук.рэд.) ; Гомел.дзярж.ун-т iм.Ф.Скарыны

20 ноября 2017 в 10:00
Амплiтуда мастацкасцi : Умоўнасць у бел. прозе канца XX ст. / Ханеня С.I. - Гомель, 2001. - 117 с. - ISBN 985-439-025-X. - УДК: 821.161.3"19"