1

Архiвы Беларускай Народнай Рэспублiкi : Фонд N 582 Дзярж. Архiву Лiтвы ("Рада Мiнiстраў Беларускай Народнай Рэспублiкi") / Сост. Шупа С.(уклад.,падрыхтоўка тэксту,камент.,пер.) ; Бел.iн-т навукi й мастацтва, Т-ва бел.пiсьменства "Наша нiва"

20 ноября 2017 в 10:00
Архiвы Беларускай Народнай Рэспублiкi : Фонд N 582 Дзярж. Архiву Лiтвы ("Рада Мiнiстраў Беларускай Народнай Рэспублiкi") / Сост. Шупа С.(уклад.,падрыхтоўка тэксту,камент.,пер.). - Вiльня,Нью-Ёрк,Менск,Прага, 1998. - УДК: 930.25(476)