1

Америка / Ред. Трибис Е.(ред.-сост.)

20 ноября 2018 в 10:00
Америка / Ред. Трибис Е.(ред.-сост.). - М. : Терра-Книжный клуб, 2002. - 384 с. - (Популярная энциклопедия). - ISBN 5-275-00528-8. - УДК: 91(7/8)(031)