1

Асновы тэхнiкi харавога дырыжыравання : Дапам. для студэнтаў выш., сярэднiх спец. навуч. устаноў культуры i мастацтва / Жураў А.В. ; Бел. дзярж. ун-т культуры

20 ноября 2018 в 10:00
Асновы тэхнiкi харавога дырыжыравання : Дапам. для студэнтаў выш., сярэднiх спец. навуч. устаноў культуры i мастацтва / Жураў А.В. - Мн., 2003. - 148 с. - ISBN 985-6579-54-6. - УДК: 78.07(075)