1

(1976 г.-верасень 1991 г.) / Редкол. Хвастоў М.М.(старшыня) / Сост. Ракашэвiч У.К., Шарапа А.В.

20 ноября 2019 в 10:00
Знешняя палiтыка Беларусi : Зб.дак. i матэрыялаў / Нац. Сход Рэсп. Беларусь. Пастаян. камiс. Савета Рэсп. па мiжнар. справах i нац. бяспецы,БДУ, БНД iн-т дакументазнаўства i арх. справы. - Мн., 1997. - ISBN 985-6099-36-6. - УДК: 327(476). - Т.6 (1976 г.-верасень 1991 г.) / Редкол. Хвастоў М.М.(старшыня) / Сост. Ракашэвiч У.К., Шарапа А.В. - Мн., 2003. - 335 с. - ISBN 985-476-156-8. - УДК: 327(476)