1

"Этнашкола" ў сучасным адукацыйным працэсе: вопыт станаўлення iперспектывы развiцця (да 10-годдзя iснавання) : Матэрыялы рэсп. навукова-практ. канф., прысвеч. 120-годдзю здня нараджэння Янкi Купалы (в.Сенiца Мiнскага раена, 20-21 мая 2002г.) / Сост. Сучкоў I.I. (ўклад. i. нав. рэд.) ; Бел. дзярж. ун-т культуры. Мiн.абл. выкан. камiтэт. Упр. адукацыi

20 ноября 2020 в 10:00
"Этнашкола" ў сучасным адукацыйным працэсе: вопыт станаўлення iперспектывы развiцця (да 10-годдзя iснавання) : Матэрыялы рэсп. навукова-практ. канф., прысвеч. 120-годдзю здня нараджэння Янкi Купалы (в.Сенiца Мiнскага раена, 20-21 мая 2002г.) / Сост. Сучкоў I.I. (ўклад. i. нав. рэд.). - Мн. : Бестпринт, 2004. - 255 с. - ISBN 985-6722-78-0. - УДК: 398(476)(063)