1

Malá príručka slovensko-ruskej konverzácie

20 ноября 2020 в 10:00
Malá príručka slovensko-ruskej konverzácie. - Moskva : Nakladatel'stvo cudzojazyčnej literatúry, 1960. - 146 с. - УДК: 811.161.1(038)