1

Iní o kapitánovi Jánovi Nálepkovi. Hrdinovi Sovietskeho zväzu a Slovenského Narodného Povstania : zbornik spomienok a dokumentov / zostavil J. Nalepka

20 ноября 2020 в 10:00
Iní o kapitánovi Jánovi Nálepkovi. Hrdinovi Sovietskeho zväzu a Slovenského Narodného Povstania : zbornik spomienok a dokumentov / zostavil J. Nalepka. - 2 vydanie. - Praha : Polygrafia, 2004. - 177 p. - ISBN 80-968402-4-X. - УДК: 356.15(497.12)