1

Historia Dyplomacji Polskiej X-XX w. [Text] / Biskup M., Gierowski J.A., Janicka B., Kalembka S. ; Ред. Labuda G., Michowicz W. ; M-wo Sprap Zagranicznych, In-t studiow Politycznych Pan

20 ноября 2020 в 10:00
Historia Dyplomacji Polskiej X-XX w. [Text] / Biskup M., Gierowski J.A., Janicka B., Kalembka S. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 758 c. - ISBN 83-7059-608-8. - УДК: 327(091)(438)