1

Language, Society, and Problems of Intercultural Communication [Text] : materialy z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej Grodno, 23-24.XI.2004 / Ред. Bogacki R.,Miatliuk H.,Serada L.

20 ноября 2020 в 10:00
Language, Society, and Problems of Intercultural Communication [Text] : materialy z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej Grodno, 23-24.XI.2004 / Ред. Bogacki R.,Miatliuk H.,Serada L. - Bialystok : Uniwersytetu w Bialymstoku, 2005. - 387 с. - ISBN 83-7431-032-4. - УДК: 81(063)