1

Iван Мележ у школе ; Вывучэнне творчасцi пiсьменнiка [Тэкст] : дапам. для настаўнiкаў агульнаадукац.устаноў / Ляшук В.Я.

20 ноября 2020 в 10:00
Iван Мележ у школе ; Вывучэнне творчасцi пiсьменнiка [Тэкст] : дапам. для настаўнiкаў агульнаадукац.устаноў / Ляшук В.Я. - 2-е выд. - Мн. : Аверсэв, 2005. - 191 с. - (Вывучэнне творчасцi пiсьменнiка). - ISBN 985-478-785-0. - УДК: 821.161.3(092)(075.3)