1

Mniejszosci narodowe i etniczne w Polsce : informator 2003 / Ред. Nijakowski L.M., Lodzinski S. ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

20 ноября 2020 в 10:00
Mniejszosci narodowe i etniczne w Polsce : informator 2003 / Ред. Nijakowski L.M., Lodzinski S. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2003. - 280 p. - ISBN 83-7059-629-0. - УДК: 323.15(438)