1

Lud Bialoruski na Rusi Litewskiej : materjaly do etnografji slowianskiej zgromadzone w Latach 1877-1905 / Federowski M.

20 ноября 2022 в 10:00
Lud Bialoruski / Federowski M. - Warszawa, 1897-. - УДК: 39(=161.3). - T. 4: Lud Bialoruski na Rusi Litewskiej : materjaly do etnografji slowianskiej zgromadzone w Latach 1877-1905 / Federowski M. - Warszawa : Towarzystwo naukowe Warszawskie, 1935. - 490 c. - (Prace etnologiczne; 1). - УДК: 39(=161.3)