1

Sejm Rzeczypospolitej Polskkiej. V kadencja : przewodnik

20 ноября 2022 в 10:00
Sejm Rzeczypospolitej Polskkiej. V kadencja : przewodnik. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. - 347 s. - ISBN 83-7059-768-8. - УДК: 342.53(438)(092)