1

Stan oswiecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Aucusta III (1750-1764) / Kollataj K.H. ; z przedmjwa H.Moscickiego

20 ноября 2022 в 10:00
Stan oswiecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Aucusta III (1750-1764) / Kollataj K.H. - Warszawa : Nakladem Gebethnera i WolffaKrakow : G.Gebethner i spolka, 1905. - 182 s. - (Dzieje porozbiorowe narodu polskiego w zywem slowie; 1). - УДК: 943.8