1

Statuty Litewskie a Prawo Rzymskie / Juliusz Bardach

20 ноября 2022 в 10:00
Statuty Litewskie a Prawo Rzymskie / Juliusz Bardach. - Warszawa : Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe : Uniw. Warszawski, 1999. - 158, [1] s. - (Lacina w Polsce; (nr 7-8 )). - ISBN 83-912525-0-7. - УДК: 340.130.5(474.5(091)"15/18"