1

Iдэйна-мастацкая эвалюцыя творчасцi Максiма Гарэцкага : аўтарэферат дысертацыi… кандыдата фiлалагiчных навук : 10.01.01 / Кажамякiн Г.В. ; Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт

20 ноября 2023 в 10:00
Iдэйна-мастацкая эвалюцыя творчасцi Максiма Гарэцкага : аўтарэферат дысертацыi… кандыдата фiлалагiчных навук : 10.01.01 / Кажамякiн Г.В. - Мiнск : б.в., 2007. - 21 с. - УДК: 821.161.3(043.3)(092)