1

Katyn, Starobielsk, Ostaszkow, Kozielsk : najnowsze dokumenty NKWD

20 ноября 2023 в 10:00
Katyn, Starobielsk, Ostaszkow, Kozielsk : najnowsze dokumenty NKWD. - Paris : Editions Dembinski, 1990. - 112 s. - ISBN 2-87665-011-8. - УДК: 943.8(438)