1

Siedziby obronno-rezydencjonalne w powiecie Kowalskim na Kujawach XIII-XVIII wieku / Horbacz T.J.,Kajzer L.,Nowak T.,Wojda L. ; Panstwowa sluzba ochrony zabytkow we Wloclawku

20 ноября 2023 в 10:00
Siedziby obronno-rezydencjonalne w powiecie Kowalskim na Kujawach XIII-XVIII wieku / Horbacz T.J.,Kajzer L.,Nowak T.,Wojda L. - Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1991. - 214 s. - (Budownictwo obronno-rezydencjonalne kujaw i ziemi dobrzynskiej; cz.II). - ISBN 83-7016-411-0. - УДК: 943.8