1

Iнтэграцыя шляхты беларускiх зямель у склад дваранства Расiйскай Iмперыi : аўтарэферат дысертацыi… кандыдата гiстарычных навук : 07.00.02 / Дамарад А.А. ; Беларускi дзяржаўны педагагiчны унiверсiтэт iмя Максiма Танка

20 ноября 2023 в 10:00
Iнтэграцыя шляхты беларускiх зямель у склад дваранства Расiйскай Iмперыi : аўтарэферат дысертацыi… кандыдата гiстарычных навук : 07.00.02 / Дамарад А.А. - Мiнск, 2007. - 19 с. - УДК: 947.6(47)(043.3)