1

Sejm Rzeczypospolitej Polskkiej. VI kadencja : przewodnik

20 ноября 2024 в 10:00
Sejm Rzeczypospolitej Polskkiej. VI kadencja : przewodnik. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. - 333 s. - ISBN 978-83-7059-872-3. - УДК: 342.53(438)(092)